סיפורי בדים

המחאה הציבורית העולה מכל עבר נגד יוקר המחיה בישראל - מגביע מילקי ועד לדירה - לא עושה רושם על משרדי הביטחון והפנים. במשרדים עתירי תקציב אלו מעדיפים לשלם יותר על מוצרי טקסטיל כחול-לבן, על חשבון הציבור, ופועלים להארכת תוקפה של הוראת השעה המחייבת רכישת מוצרי טקסטיל מיצרנים מקומיים, גם אם מחיר מוצריהם גבוה בעד 50% ממחיר מוצרים מתחרים, המיובאים מחו"ל. 

סעיף 2(א) לחוק חובת המכרזים קובע כי המדינה וגופים ציבוריים, כמו חברת החשמל או אוניברסיטאות, יהיו חייבים להתקשר במכרז פומבי "הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו." סעיף 3א(א)(1) לחוק קובע, עם זאת, כי לממשלה זכות לקבוע העדפות למוצרים מתוצרת הארץ.  

ביום 29.8.11, אישרה ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת את תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) (הוראת שעה לעניין רכש טקסטיל), התשע"א-2011, המוסיפות לתקנות ההעדפה הכלליות העדפה יתרה במכרזי מערכת הביטחון והמשרד לביטחון פנים. הוראת השעה קבעה, כי מכרזי מערכת הביטחון (משרד הביטחון וצה"ל) יהיו פתוחים להצעות של טובין מתוצרת הארץ בלבד, ואילו במכרזי המשרד לביטחון פנים (משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, שירותי הכבאות וההצלה, ועוד) תינתן העדפה להצעות של טובין מתוצרת הארץ, כל עוד המחיר המוצע אינו גבוה ביותר מ-50% ממחירי הצעות מוצרי הטקסטיל המיובאים.  

תוקפה של הוראת השעה להעדפת תוצרת הארץ פקע בחודש יוני 2014, וביום 30.6.15, פורסמה הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 24 – הוראת שעה) (העדפת תוצרת הארץ במכרזי מערכת הביטחון והמשרד לביטחון פנים), תשע"ה – 2015. מדובר, למעשה, בהארכת תוקפה של אותה הוראת שעה משנת 2011, המחייבת את משרד הביטחון והמשרד לביטחון פנים לרכוש מוצרי טקסטיל מיצרנים מקומיים, גם אם מחיר מוצריהם גבוה בעד 50% ממחיר מוצרים מתחרים, המיובאים מחו"ל. נראה, כי גם בימים רוויי מילקי כאלו, יש להוראת השעה סיכוי לא רע להארכה.