מנגנון חדש להשבת כספי מיסים שנגבו ביתר וגולגלו על הלקוחות

 

בימים אלה (21.7.09) ניתן פסק-דין על ידי בית משפט השלום בחיפה (השופטת ת. נאות פרי, ת.א. 8274/06 הדס מ.ש. חברה לרכב בע"מ נ' אגף המכס ומע"מ), אשר היתווה לראשונה, מנגנון להשבת כספי מיסים שנגבו ביתר, ללקוחות הנישום ששילם את אותם המסים ביתר.

 
עובדות המקרה וטענות הצדדים:
חברת הדס עוסקת בליסינג של כלי רכב. במסגרת עיסוקה, מחתימה החברה את לקוחותיה על חוזים להשכרת רכב לתקופה של כ-3 שנים, בתוספת אופצייה לרכישת הרכב בסוף התקופה. כל החוזים שחתמה החברה עם לקוחותיה במהלך השנים 2000-2005 בוילו, והחברה שילמה לאגף המכס מס בולים בגין חוזים אלה.
החברה טענה בתביעה זו, כי מס הבולים שולם על התמורה החוזית (כלומר על ערכו של הרכב), וכי ערך זה כלל גם מס ערך מוסף. החברה הסתמכה על פסק-דינו של בית המשפט העליון בתיק שיכון ובינוי אחזקות (ע"א 222/00 מדינת ישראל נ' שיכון ובינוי אחזקות בע"מ ואח'), שם נפסק כי אין לגבות מס בולים על רכיב המע"מ שבעסקה, ולאור זאת ביקשה לחייב את המדינה להשיב לה את רכיב מס הבולים ששולם על רכיב המע"מ, בגין כל החוזים בשנים אלו, בסך מצטבר של כ-75,000 ש"ח. המדינה טענה כי לפחות חלק מן התביעה התיישן, וכי בכל אופן, המס גולגל על ידי החברה על לקוחותיה ומשכך היא אינה זכאית להשבתו.

 
פסק-דינו של בית המשפט:
בית המשפט אימץ את פסיקת בית המשפט העליון וקבע כי אין לגבות מס בולים על רכיב המע"מ.
ביחס לטענת הגלגול, קבע בית המשפט כי טענה זו אינה מגנה על המדינה וכי המדינה תהא חייבת בכל אופן להשיב את הכספים לחברה, אך ככל שהמס גולגל, יש ליצור מנגנון להשבת המס לקונים.
בית המשפט חייב את המדינה להשיב את כספי המיסים לידי עורך דינה של התובעת (בנאמנות), וקבע כי על עורך הדין לשלוח מכתב לכל אחד ואחד מלקוחות התובעת, שהתקשר עימה בהסכמים בשנים הרלוונטיות, ולהביא לידיעתם את האפשרות לקבל בחזרה את מס הבולים.
בית המשפט קבע כי לאחר 30 ימים משליחת המכתבים, על עורך הדין להעביר לידי החברה את כל כספי המיסים שלא נדרשו מאת הלקוחות, וכמובן שיש להשיב ללקוחות את הכספים שנדרשו.
שמות ב"כ הצדדים לא צוינו בפסק-הדין.

הערות: על פי חוק מסים עקיפים, החזרת מס בולים ששולם ביתר אינה כפופה להוכחת היעדר "גלגול", וזאת בשונה ממיסים עקיפים אחרים כמו מכס ומס קניה. לכן, צדק בית המשפט כאשר דחה את טענת המדינה כי הגלגול מונע במקרה זה את החזרת המס לחברה. יחד עם זאת, בית המשפט הלך צעד אחד קדימה ויצר מנגנון להשבת הכספים ללקוחות הנישום, אף כי החוק אינו מכיר במנגנון כזה ולמרות שכפי שציינו, החזרת מס בולים לנישום אינה כפופה להוכחת היעדר גלגול. לכן, לדעתנו יתכן כי ניתן להסיק מפסק-דין זה ביחס למיסים עקיפים כמו מכס ומס קניה, באופן שבית המשפט יתנה את החזר המס ששולם ביתר לחברה, בכפוף ליצירת מנגנון דומה, המבטיח את החזר המס ללקוחות.