על טעויות משלמים

בחודש פברואר 2012 דחה בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו תובענה שהוגשה על ידי חברת Louis Vuitton Malletier נגד חברת בלונים ושעשועים בע"מ. בתובענה נטען, בין היתר, כי החברה ייבאה ארצה מוצרים מזויפים, שנשאו שלא כדין סימני מסחר רשומים שבבעלות חברת Louis Vuitton Malletier.

התובענה נדחתה, לאחר שבית המשפט קבע כי הוכח שהיצרן בסין, ששלח את המוצרים ליבואן, טעה כאשר כלל במשלוח מוצרים שכלל לא הוזמנו על ידו.  

על פסק דין זה הוגש ערעור לבית המשפט העליון. 

בבית המשפט העליון, לא הייתה כל מחלוקת בין בעלי הדין, כי הנטל להוכיח כי המוצרים המזויפים נשלחו אליו בטעות, על אף שלא הזמינם מן היצרן בסין, היה מוטל על היבואן הישראלי. עם זאת, בניגוד לקביעת בית המשפט המחוזי, סברו שופטי בית המשפט העליון שהנטל האמור לא הורם על ידי היבואן, וזאת מהטעמים הבאים: 

ראשית, היבואן כלל לא הציג בפני בית המשפט המחוזי את מסמכי ההזמנה. לו הוצגו מסמכים אלה, ניתן היה לוודא מה בדיוק הזמין היבואן מהספק הסיני. שנית, היבואן לא הביא לעדות את העד שהיה מעורב מטעמה בהזמנה מסין. מנהלת החברה הובאה כעדה, אף שלא הייתה מעורבת ביבוא המסוים, ולא יכלה להעיד על פרטיו מידיעה אישית. שלישית, בית המשפט המחוזי סמך על מסמך ששלח היצרן הסיני בו הוא כתב שנפלה אצלו טעות, כאשר כלל במשלוח את המוצרים המזויפים, על אף שאלה לא הוזמנו על ידי היבואן. בית המשפט העליון סבר כי לא היה מקום לקבל את הראיה האמורה, משום שעורך המסמך לא הובא לעדות.  

מסקנת בית המשפט העליון הייתה, אפוא, כי לא היה מקום – מלכתחילה - לדחות את התביעה, ולקבוע היבואן לא הפר את סימני המסחר הרשומים של חברת Louis Vuitton Malletier.  

לאור זאת, התקבל הערעור, ונקבע כי על היבואן לשלם לחברת Louis Vuitton Malletier פיצוי בגין ההפרה בסך 100,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (25.11.2004). כמו כן, ניתן צו מניעה האוסר על היבואן לייבא, לשווק או לייצר מוצרים המפרים את סימני המסחר של חברת Louis Vuitton Malletier, ונקבע כי היבואן יישא בשכר טרחת חברת Louis Vuitton Malletier בשתי הערכאות, בסכום כולל של 30,000 ש"ח. 

 

[ע"א 2403/12 Louis Vuitton Malletier נ' בלונים ושעשועים בע"מ, פסק דינו של נשיא בית המשפט א' גרוניס מיום 9.12.13, אשר ניתן בהסכמת השופטים י' דנציגר וא' שהם. חברת Louis Vuitton Malletier יוצגה על ידי עורכי הדין שי ישראל ורותם חקלאי, ואילו היבואן יוצג על ידי עורכי הדין דניאל בוסתנאי ודור לוטן].