שוק ההון

שוק ההון

מחלקת שוק ההון ממשרד איתן, מהולל & שדות מספקת טיפול מקיף בכל היבטי הדין של גיוס הון לחברות ישראליות. המחלקה מתמקדת בהנפקות לציבור ורישום ני"ע למסחר בבורסות בישראל, בארה"ב ובאירופה, ליווי החברות במילוי חובות הדיווח והחובות התאגידיות החלות על חברות ציבוריות בישראל ובחו"ל, וליווי חתמים ישראלים וזרים בהליכי גיוס הון מהציבור בישראל ובחו"ל.

 

במסגרת זו עוסקת המחלקה בהכנת חברות ובעלי מניות לקראת גיוס הון מהציבור ובהשלמת התהליך עד לפרסום תשקיף ורישום למסחר של ניירות ערך של חברה, לפי מגוון רחב של כלי גיוס ותשקיפים, לרבות תשקיפי גיוס ראשוני (IPO), תשקיפי גיוסי המשך (Secondary Offerings), תשקיפי מדף, ואחרים, ובכלל זה טיפול במניות, אופציות, אגרות חוב, אג"ח להמרה, ומכשירים פיננסיים אחרים.
 

פעילות חובקת עולם 

   

פעילות זו כוללת גיוסי הון בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, בבורסות בארה"ב (כולל NASDAQ, NYSE), בבורסות באנגליה (כולל LSE, AIM) ובשווקי ניירות הערך העיקריים באירופה (EuroNext, Easdaq), כולל בלגיה, שוויץ, גרמניה ואיטליה.
 

המחלקה גם ממשיכה לטפל בחברות לאחר השלמת הליכי הגיוס מהציבור, לרבות בכל הקשור לעמידה בדרישות הדיווח המיידי והתקופתי החלות עליהן, בישראל ובחו"ל, ומסייעת לחברות לעמוד במשטר הסבוך של חובות השקיפות, הגילוי ושאר החובות של חוקי ניירות הערך והחברות ותקנותיהם, והנחיות רשויות ניירות הערך והבורסות השונות בישראל ובמדינות הרלוונטיות האחרות.
 

המחלקה מטפלת גם בעסקאות מורכבות וייחודיות הדורשות פתרונות יצירתיים וכלי גיוס חדשניים אל מול צרכי השוק המשתנים ודיני ניירות הערך באזורי השיפוט השונים. הטיפול הייחודי והמקיף נשען על הידע והניסיון הרב של עורכי הדין במחלקה תוך עבודה משותפת עם המחלקות המקצועיות האחרות במשרד, ויישום שיטות עבודה הנותנות עדיפות לצרכי הלקוח וראייה מעשית של כל ההיבטים המסחריים.
  

צוות מוביל

  

לשותפי המחלקה ניסיון של למעלה מ-20 שנים כבאי כוח של חברות מנפיקות, חתמים וחברות ציבוריות שמניותיהן נסחרות בבורסות בישראל, בארה"ב ובאירופה, בעסקאות גיוס הון באותן בורסות ומחוצה להן, ובעסקאות פיננסיות ואחרות. במשותף היו השותפים מעורבים ביותר מ-100 תשקיפים והם ממשיכים ללוות רבות מהחברות המונפקות גם לאחר ההנפקה.
 

ליווי וטיפול לאורך כל הדרך

 

בנוסף לליווי היבטי גיוס ההון בבורסה וחובות הדיווח של חברות ציבוריות, המחלקה עוסקת בטיפול ובליווי משפטי לחברות בכל הקשור לפעילותן השוטפת ומתן תמיכה מקיפה ומעמיקה בממשקים של עניינים אלו עם דרישות דיני ניירות הערך החלים עליהם, ובעיקר:

 • עסקאות מיזוג, רכישה וגיוסי הון פרטיים גלובאליים והתמודדות עם כלים לא קונבנציונליים כגון מיזוגים הופכיים משולשים (Reverse Triangular Mergers), רכישות ממונפות (MBO/LBO), בדיקות נאותות (due diligence) חובקות אזורי שיפוט ותחומי דין מולטידיציפלינאריים ברבדים שונים של הדין המסחרי.
   
 • ייצוג חברות הזנק ויזמים בעסקאות מימון פרטיות, לרבות השקעות סיד, אנג'לים וקרנות הון סיכון, בעיקר בעיסקאות Cross Border ובליווי עסקאות מינוף בנקאי (לרבות re-financing).
   
 • ייצוג משקיעים פרטיים ומוסדיים, לרבות קרנות הון סיכון, חממות טכנולוגיות וחברות יישום של אוניברסיטאות ושל גורמים עסקיים פרטיים.
   
 • טיפול בתוכניות אופציות, לרבות אופציות לעובדים, ליועצים, לנושאי משרה בכירה, תוכניות פאנטום והסדרי תגמולים אלטרנטיביים, כולל התנהלות מול רשויות הבורסה.
   
 • ייעוץ שוטף לדירקטוריון, לרבות בכל הקשור להתנהלות נכונה בסביבת הרגולציה המורכבת של דיני ני"ע, ובכלל זה הנחיות רשות ני"ע והבורסה, תקנות ני"ע, חוקי ני"ע ודיני חברות, דיני הממשל התאגידי הישראלי המתגבשים, ודיני הממשל התאגידי הקיימים בבורסות בחו"ל, וליווי חברות בהיערכות הדרושה לשם גיבוש ואימוץ תכנית אכיפה פנימית יעילה.

 

שותפי המחלקה:

איתן שמואלי 
ניר וייסברגר

 

פרסומי המחלקה