סחר חוץ

סחר חוץ

משרד איתן, מהולל & שדות הוא מהמובילים בתחום סחר חוץ בישראל. מחלקת סחר חוץ מספקת טיפול וליווי משפטי מקיף בכל ההיבטים הקשורים בסחר חוץ, לרבות במחלוקות מול משרדי הממשלה השונים, ובמחלוקות מסחריות.

 

עורכי הדין במחלקה בעלי ניסיון רב ומוניטין בכל ההיבטים של סחר חוץ, והיו מעורבים באופן אישי בייצוג גופים מרכזיים ברפורמות אשר בוצעו בשנים האחרונות בתחום סחר החוץ, הן מול משרדי הממשלה, והן מול ועדות הכנסת השונות.
 

בתחום רגולציית סחר בינלאומי מייצג איתן, מהולל & שדות חברות מקומיות ובינלאומיות בכל ההיבטים של רגולציית הסחר מול משרדי הממשלה השונים, כגון משרד התמ"ת, משרד הבריאות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, וכן מול ועדות ממשלתיות שונות. פעילות המשרד בהיבט זה כוללות מתן ייעוץ שוטף ללקוחות המשרד, ליווי וייצוג מול משרדי הממשלה השונים, וכן ייצוג בבתי משפט, ככל הדרוש.
 

בתחום היטלי סחר מייצג המשרד חברות בינלאומיות וחברות ישראליות בחקירות בדבר יבוא בהיצף ובקשות להיטל הגנה, בפני הממונה על היטלי סחר במשרד התמ"ת, הוועדה המייעצת לשר התמ"ת, ועדת הכספים של הכנסת ובבתי משפט. איתן, מהולל & שדות הינו המשרד הבולט בישראל בייצוג לקוחות בסוגיות של היטלי היצף והיטלי יבוא והיה מעורב בהליכים המשפטיים המרכזיים בתחום זה בשנים האחרונות.
 

דוגמאות לפעילות המחלקה:

 

בתחום רגולציית סחר בינלאומי

 • ייצוג בעתירה לבג"ץ כנגד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בנושא יבוא חלקי חילוף שהסתיים בהסכמה.
   
 • ייצוג יבואן של משקאות אלכוהוליים בעתירה לבג"ץ כנגד משרד התמ"ת בנושא נוהל יבוא משקאות אלכוהוליים.
   
 • ייצוג יבואנים של מתקני שעשועים במחלוקת מול מכון התקנים.

בתחום היטלי סחר

 • ייצוג יבואנים ויצרנים זרים של יריעות ביטומניות מאיטליה ויוון בחקירת היצף, שבסיומה הוחלט לקבל את טענות מרשותינו ולא להורות על הטלת היטל היצף.
   
 • ייצוג יבואן ישראלי של ניירות חומים לתעשיית הקרגול בחקירת היצף, שבסיומה הוחלט על ידי שר האוצר לקבל את טענות מרשתנו, ולא להורות על הטלת היטל היצף.
   
 • ייצוג יבואנים של ניירות לבנים לענף הדפוס מהאיחוד האירופי בחקירת היצף, שבסיומה החליט הממונה על היטלי סחר לקבל את טענות מרשינו ולא להורות על הטלת היטל היצף.
   
 • ייצוג קבוצה של יבואנים ויצרן זר בחקירת היצף בנושא כוסות נייר מסין, שבסיומה הוחלט לקבל את טענות מרשותינו ולא להורות על הטלת היטל היצף.
   
 • ייצוג יבואנים ויצרן זר של ניילון נצמד מאירופה במסגרת חקירת היצף, שבסיומה לא הוטל היטל היצף.
   
 • ייצוג יבואן ישראלי בבקשה לבחינה מחדש של היטל היצף על קשתות פלדה מסין, שנועדה להרחיב את היקף המוצרים עליהם חל הצו. בסיום החקירה הוחלט לקבל את טענות מרשנו, ולא להורות על הרחבת הצו.
   
 • ייצוג יצרן ישראלי במסגרת תלונה על יבוא בהיצף של לוחות מסין, שבסיומה הוחלט לקבל את התלונה אשר הוגש על ידי מרשנו, ולהורות על הטלת היטל היצף.
   
 • ייצוג יבואן ויצרן זר של מטליות רצפה מגרמניה בחקירת היצף.
   
 • ייצוג יבואן ויצרן זר של מערבלי מזון לבהמות מגרמניה בחקירת היצף.
   
 • ייצוג יבואן ישראלי בבקשה להטלת היטל הגנה על יבוא של צמר זכוכית וצמר סלעים.