משפט ימי, דיני תעופה והובלה

משפט ימי, דיני תעופה והובלה

משרד איתן, מהולל & שדות מייצג לקוחות בתחום המשפט ימי, דיני תעופה והובלה, לרבות ביטוח מטענים ביבוא ויצוא.

 
אנו מייצגים בעלי מטענים ומבטחים בתביעות הקשורות לנזקי מטענים שאירעו במהלך השרשרת הלוגיסטית. כמו כן, אנו מייצגים חברות ישראליות וזרות בסכסוכים מסחריים הנוגעים להסכמי מכר בינלאומיים, שטרי מטען, אשראים דוקומנטריים ופרשנות כללי ה- INCOTERMS.
 

עורכי הדין במחלקה בעלי ניסיון רב ומוניטין בטיפול בסכסוכים הנוגעים למשפט הימי, ודיני התעופה וההובלה בישראל, והם מרצים בפורומים שונים ומפרסמים מאמרים בתחום.

 

דוגמאות לפעילות המחלקה:

 • תביעה בנושא נזק למשלוח ימי - ייצוג חברה ישראלית בתביעה מול חברת הביטוח, חברת הספנות, והמשלח הבינלאומי בגין נזק שנגרם למשלוח שאבד בדרכו לדרום אמריקה. בית המשפט קיבל את עמדתנו וקבע כי לחברת הביטוח אחריות מכוח פוליסת הביטוח לנזקים שנגרמו למרשתנו.
   
 • תביעה בנושא נזק למשלוח אווירי - ייצוג חברה ישראלית בתביעה כנגד חברת הביטוח בגין נזק שנגרם למשלוח אווירי בשל הבדלי טמפרטורה.
   
 • תביעה בנושא שילוח בינלאומי - ייצוג יבואן ישראלי בתביעה כנגד ספק זר שסרב להעביר לו את שטרי המטען המקוריים לצורך שחרור המשלוח, חרף העובדה כי הספק הזר קיבל לידיו את מלוא התשלום. משרדנו הגיש בקשה לצו מניעה, שהביאה לשחרור המשלוח לידי מרשנו.
   
 • תביעה בנושא נזק למשלוח באחסנה - ייצוג חברה ישראלית בתביעה כנגד ממ"ן וחברת הביטוח בגין נזק שנגרם למשלוח אווירי לאחר פריקתו מהמוביל האווירי.
   
 • תביעה בנושא שילוח בינלאומי - ייצוג יבואן בתביעה כנגד סוכן יבוא אישי, שסרב להעביר לו את שטרי המטען המקוריים לצורך שחרור משלוח.