רשימת הספרים

דורות, דיני יבוא, משפט הסחר הבינלאומי של מדינת ישראל

(איגוד לשכות המסחר 1994)

 
א. דורות, דיני מכס וסחר חוץ (אגוד לשכות המסחר 2006)

 
אמנון רפאל וירון מהולל, מס הכנסה (הוצאת שוקן 1995)
 

איתן שמואלי, בורסות לניירות ערך בעולם – מדריך מעשי. ישראל, הבורסה לניירות ערך בתל אביב , עורכת קרולין בוייל, גלובל לאו ביזנס 2007.
 

סאלי גיליס, פרקים בחוק הישראלי. חקיקה ורגולציה של רשת האינטרנט, מהדורות 2-4, 1997-2007, עורך גראם סמית, סוויט אנד מקסוול אנגליה.

 

ניר וייסברגר, חקיקה ורגולציה בינלאומית של ניירות ערך, מהדורה שנייה. עורך דניס קמפבל, הוראה לאור יוריס 2010.