מאמרי מחלקת שוק ההון

השנוי המבני המתוכנן בבורסה בתל אביב חיוני לעתידה

הצעת ניירות ערך על ידי חברה תוך כדי המסחר בבורסה במסגרת תכנית הנפקה

מתי "עניין" של בעל שליטה בעסקה חריגה יחייב אישור מיוחד של בעלי המניות בחברה ציבורית

עונת הרחצה החלה: מגעים ראשונים עם משקיעים מסווגים- גישת “Testing the water”

מהון להון - אפריל 2016

גיוס הון כנגד ניירות ערך במודל מימון המונים

החלת כללי הממשל התאגידי על שותפויות מוגבלות ציבוריות

עסקאות רכישה ממונפות על ידי ההנהלה- האם הדין השתנה?

ייחוס חובות של חברה לבעל מניות או למנהל - אימתי?

קביעת שוויין ההוגן של מניות שנרכשו בהצעת רכש מלאה

רשות לניירות ערך- האם גם שופטת?

חלוקת דיבידנד : פרשנות מחודשת למבחן הרווח

תנאים לחלוקת דיבידנד בתשלומים לאור פרשת 'בזק'

לא רוצים "תספורת"- הערות על תיקון 44 לחוק ניירות ערך לאור פסיקה חדשה

העלאת שיעור התמלוגים על זכויות נפט - מה הדין?

בעל מניות המתנגד לעסקה עם בעל שליטה יכול להחשב לבעל עניין אישי

קרנות נדל"ן (קרנות ריט) מהן ?

התפתחויות אחרונות בנוגע להסדרים למחזיקי אגרות חוב

אחריות דירקטורים כלפי נושים בעת חלוקת דיבידנדים

ניגודי עניינים של משקיעים מוסדיים במקרה של אחזקות צולבות - הפתרון מתחת לפנס

  1. לעמוד הבא